Unike, regelstyrte modellporteføljer

Aksjemarkedsavkastning, mindre nedside

Om oss

Heidrun Finans er et ikke-uavhengig meglerhus som tilbyr nøye utvalgte produkter.  Vi tilbyr unike investeringsmuligheter i renter, råvarer, eiendom, aksjer, obligasjoner og andre alternative investeringer – som vi er alene i Norge om å gi investeringsråd for.

Vårt fokus er langsiktig og stabil avkastning. Vi setter sammen en robust portefølje av produkter som utfyller hverandre, som kan takle ulike markedsforhold og passer din erfaring, dine mål og dine ønsker.  Vi utbetaler også alle returprovisjoner fra leverandører til våre kunder for at du skal føle deg trygg på at vi har ditt beste i tankene når vi gir råd om hvilke produkter du bør investere i.

Personlig rådgivning

Ønsker du mer informasjon?

samarbeidspartnere

Risiko

Ønsker du høyere avkastning enn på bankinnskudd, må du også ta risiko. Forventet avkastning og risiko kan balanseres ved å fordele investeringene på ulike produkter og aktivaklasser. Her er det viktig at du som kunde får råd om hvordan dette best kan gjøres. Her kan du lese mer om risiko.

Kontakt oss