Jan Mikael Westerfjell / CEO

Bachelor i finans og autorisert fra Verdipapirforetakenes Forbund med lang erfaring fra ulike verdipapirforetak.

Bjarne Jensen / Styreleder

Professor emeritus i økonomi, har blant annet vært adm. direktør i Kommunekreditt Norge AS og medlem av konsernledelsen i Eksportfinans. Han har også vært styreleder i et verdipapirforetak og arbeidet i Finansdepartementet.

Jan Eigil Rydningen / Styremedlem

Næringslivsleder med omfattende erfaring, blant annet som tidligere konsernsjef i TeleComputing og adm. direktør i Compaq Computer i Norge. Han er i dag styreleder i Smarte Byer Norge.

Ørnulf Samdal / Styremedlem

Advokat med bakgrunn fra offentlig og privat sektor. Han har omfattende erfaring med verdipapirrettslige forhold og også vært juridisk direktør i et internasjonalt, børsnotert selskap.

Stein Aage Bless / Complianceansvarlig

Stein Aage har mer enn 25 års erfaring fra finans i selskap som DNB, Capgemini og FCG, innenfor risk håndtering og compliance rådgivning. Han er i dag Partner i det internasjonelle rådgivningsselskapet Howart Compliance.